Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE
Webbyt
Webbyt
TŠERNOBÕLI VETERANI INFOLEHT
Webbyt
Kasulik info
Webbyt
Meie tegevusest 2012. aastal
Webbyt
Webbyt Harjumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma
Webbyt
Webbyt Põlvamaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
Webbyt
Webbyt Tartumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Sisukaart

INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE

Print Sitemap

  Siit leiab informatsiooni seadustest, õigustest ja soodustustest, mis kehtivad Tšernobõli veteranidele üle Eesti. Tšernobõli veteran selles tähenduses on isik, kes saadeti sõjaväelises korras Tšernobõli katastroofi likvideerimistöödele. Mis puudutab kohalike omavalitsuste poolt Tšernobõli veteranidele antud ainult nende halduspiirkonnas kehtivataid soodustusi ja toetusi, palume vaadata piirkondlike veteranide mittetulundusühingute alt või uurida kohalikust omavalitsusest.

Tšernobõli veteranid ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus.

  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi on õigusvastaselt represseeritud ka isikud, kes allutati katseobjektina kiiritusele seoses tuumapommi lõhkamisega või saadeti sunniviisiliselt (sõjaväelises korras) tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimiseks, kuid ainult need isikud, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud. Ülejäänutele, ligi pooltele Eesti veteranidest, kehtivad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses ainult pensioniõigused, nad ei saa represseeritud isiku staatust, represseeritud isiku tunnistust ega represseeritud isikutele ettenähtud toetusi ja soodustusi. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus    

  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus hakkas kehtima 01.01.2004.a. Seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus, mis lähtub Genfi 1949. aasta konventsioonist, rikub meie suhtes võrdse kohtlemise põhimõtet ja teeb Eesti kodanikel alusetult ja ebaõiglaselt vahet. Oktoobri kuus 2004.a. algatas Eesti Keskerakond seaduse muutmiseks eelnõu   480 SE eesmärgiga arvata represseeritud isikutega võrdsustatud isikute ringi kõik Eesti alalised elanikud, kes allutati katseobjektina kiiritusele seoses tuumapommi lõhkamisega või kes saadeti sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimiseks, eelnõu lükati tagasi. Veebruaris 2008.a. algatas Keskerakond "Tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse" eelnõu 206 SE I ,mille järgi oleks veteranid saanud omale eraldi seaduse represseeritud isikutega võrdsete toetuste, soodustuste ja pensioniõigustega, eelnõu lükati tagasi. Sarnane eelnõu 29 SE I algatati ka 2011. aastal, mis lükati samuti tagasi. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus tekitab veteranide seas laialdasemat ebavõrdsust, kui esmapilgul paistab. 

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2