Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE
Webbyt
Webbyt Harjumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt
TALLINN
Webbyt
Tallinna Tšernobõli veterani 2017. aasta infoleht
Webbyt
Galerii
Webbyt
Webbyt Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma
Webbyt
Webbyt Põlvamaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
Webbyt
Webbyt Tartumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Sisukaart

Tallinna Tšernobõli veterani 2017. aasta infoleht

Print Sitemap
Lp. Tallinna Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtja 
 
Rahvastikuregistris Tallinna elukohaandmetega registreeritud Tšernobõli veteranid võivad ka 2017. aastal kasutada Tallinna Linnavalitsuse poolt neile eraldatud allpool loetletud toetusi.
 
1.  Toetus hambaraviks kuni 150 eurot. 
Hambaravi teostatakse: 
a) Tallinna Hambapolikliinikus, aadressil Toompuiestee 4, telefon: 1920;
b)  OÜ ABCdent-is, aadressil P.Pinna 19, telefon: 6 381 606, 56 68 58 64.
Veteran peab enne hambaravile minekut pöörduma meie ühingusse garantiikirja saamiseks. NB! Garantiikiri kehtib hambaravile registreerimiseks 14 päeva, hambaravi võib teostada kahe kuu jooksul alates garantiikirja väljastamise kuupäevast.
 
NB! Haigekassa kompenseerib Tšernobõli veteranidest vanaduspensionäridele ja töövõimetuspensionäridele:
a) 3 aasta jooksul 255.65 eurot hambaproteeside maksumusest (taotlemine Tallinna Hambapolikliinikus ja OÜ ABCdent-is).
b) Kuni 1. juuli 2017.a. 19.18 eurot hambaravi maksumusest (hambaraviteenuse hüvitise taotlemiseks peavad pensionärid esitama Haigekassa Tallinna klienditeenindusbüroole, Lastekodu tn. 48, vormikohase avalduse koos veterani poolt hambaravi eest tasutud arvega). Alates 1. juulist 2017.a. on pensionäride hambaravihüvitis kuni 85 eurot kalendriaasta jooksul, haigekassale ei pea enam hambaravi hüvitise avaldust ja arvet esitama.
 
Haigekassa infotelefon: 669 6630 (saab ka infot oma hüvitiste kasutamise kohta).
 
Ülejäänud veteranide hambaproteese haigekassa ei kompenseeri, alates 1. juulist 2017.a. on hambaravihüvitis kuni 30 eurot aastas.
 
2.  Toetus taastusraviks kuni 250 eurot. Toetust tohib kasutada sanatoorse ravi või taastusravi paketi soetamiseks. Toetust võivad kasutada veteranid, kes ei kasutanud seda 2016. aastal. Veteran võib ise valida sanatooriumi või tervisekeskuse oma perearsti soovitusel. Enne taastusravile minekut peab veteran pöörduma meie ühingusse garantiikirja saamiseks, garantiikiri kehtib kaks kuud. Soovitame: taastusravikeskust Wasa Pärnus, tel. 4450750; sanatooriumi Tervis Pärnus, tel. 4479200; sanatooriumi Laine Haapsalus, tel. 4724400; taastusravikeskust Viiking Pärnus, tel. 4490505; Narva-Jõesuu sanatooriumi, tel. 3599529; Värska Sanatooriumi, tel. 7993901; Estonia Medical Spa Pärnus, tel. 4476905; Lasnamäe Tervisekeskus Medicum’i, Punane tn. 61, kuhu võib pöörduda perearsti ja erialaarsti saatekirjaga, külastatakse protseduure, taastusravi administraator tel. 6050637, info tel. 6050630.
 
3.  Toetus silmade kontrollimiseks ja prillide ostmiseks kuni 40 eurot. Soodusprillide saamiseks peavad veteranid eelnevalt garantiikirja saamiseks pöörduma meie ühingusse, garantiikiri kehtib 30 päeva.
Teostatakse: 
a) Tallinna Optika prillipoodides aadressidel Tartu mnt. 6 ja Punane tn. 61 Lasnamäe Tervisekeskuses;
b) Fortuna Optika prillipoes aadressil Estonia pst. 9a Solaris Keskuse I k. (Tallinna pensionilisa saajatele pensionilisa soodustused isikuttõendava dokumendi esitamisel).
 
NB! Soodustuste saamiseks peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi, soodustusest suurema summa tasub veteran ise.
  
4.   Tasuta sõit Tallinna ühistranspordis. Tšernobõli veteranidel ja represseeritutel ei ole kohustust omada Tallinna Ühiskaarti ja nad võivad tunnistuse esitamisel kasutada tasuta Tallinna ühistransporti. Soovi korral saavad Tallinnas elavad Tšernobõli veteranid ja represseeritud isikustatud Ühiskaardi elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast tasuta. Kes ei ole veel veterani tunnistust saanud, peavad tooma 1 värvifoto 40x50 mm ja täpsustama oma isikuandmed, tunnistuse valmistamise kulud kannab veteran ise. 
 
Meeldetuletuseks kõigile:
 
a) kõigil Tšernobõli veteranidel on õigus vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist (alates 01.01.2017.a. lähevad 1959.a. sündinud veteranid pensionile 59 aasta 6 kuu vanuselt, 1960.a. sündinud 59 aasta 9 kuu vanuselt, 1961.a. ja hiljem sündinud 60 aasta vanuselt), soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks peavad Tšernobõli veteranid pöörduma Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindusse, Endla tn. 8, esitades sinna Kaitseressursside Ameti arhiivist, Maneeži tn. 3 võetud arhiiviteatise Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta. Pensioniküsimustes aitab Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 16106; Kaitseressursside Ameti arhiivi tel.: 7170754;
 
b)  Eesti Töötukassa maksab sotsiaalmaksu kõikide mittetöötavate aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerijate eest vajadusel kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni, see annab veteranidele ravikindlustuse ja erinevalt teistest töötuna arvele võetud isikutest ka pensionikindlustuse ja pensioniõigusliku staaži. Töötud Tšernobõli veteranid peavad pöörduma Eesti Töötukassasse, Endla tn. 4, esitades sinna Kaitseressursside Ameti arhiivist Maneeži tn. 3 võetud arhiiviteatise. Ravikindlustuse saab töötu veteran nädala jooksul peale Töötukassale avalduse esitamist, ravikindlustus ja pensionikindlustus kehtivad kuni tööle asumiseni või vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töötutel veteranidel on õigus end arvele võtta ka tavapärase töötu või tööotsijana. Töötukassa infotelefon: 15501;
 
c) kõigi aatomielektrijaama avarii tagajärjel vähemalt 40% suuruse püsiva töövõimetusega isikute pensionile arvutatakse juurde pensionilisa 10 % rahvapensioni määrast (16.74 eurot).
 
Lisaks:  Vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni saajatele maksab Tallinna Linnavalitsus pensionilisa 76.70 eurot. Toetust makstakse kord aastas pensioni määramise aastale järgnevast kalendriaastast. Isikud, kes saavad 2017. aastal pensionilisa esmakordselt, peavad esitama ühekordse avalduse oma sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Pensionilisa saajatele annavad pensionilisa soodustust: Fortuna Optika, tel. 6140047 rakendab fikseeritud hinda või hinna vähendamist järgmiselt: tavaprillikomplektide (plastraam) puhul 29 eurot ja (metallraam) 45 eurot, progresseeruvate klaasidega prillikomplektide puhul 76 või 95 eurot, muud kaubad ja teenused 15%;  Euroapteek ja Südameapteek 10% ostult, kokku kuni 5 eurot kuus, v.a. retseptiravimid ja kampaaniatooted; BCA Autoekspert OÜ, tel. 6157987 10% autoremondi, -rendi ja puksiiriabi hindadest; BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja), tel. 6139713 5% rehvide müügihinnast, 20% rehvivahetustööde hinnast, 30% autovaruosade hinnast; Infotark AS (Büroomaailm) 5% kaupade täishinnast; Osaühing Larseg Consult (venekeelne arvutiabi teenus kodus), tel. 5200141 5 eurot väljakutselt. Pensionilisa soodustuste kohta võib vaadata infot Tallinna kodulehelt. Tallinna infotelefon: 640 4141.
 
Lisaks: Tallinna töötutele on avatud Tallinna linna tööbüroo aadressil Vabaduse väljak 7, I korrusel linnavalitsuse teenindusbüroos, tel. 6404388.
 
5. Represseeritud isiku tunnistuse väljastab Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindus Kaitseressursside Ameti arhiivist võetud arhiiviteatise alusel neile Eesti kodanikest Tšernobõli veteranidele, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud.
  Represseeritu toetus on 192 eurot, mille taotlemiseks esitatakse ühekordne vormikohane avaldus Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindusele aadressil Endla tn. 8. Toetust makstakse üks kord kalendriaastas toetuse saaja pangakontole.  
   Represseeritud isikutel on õigus külastada tasuta riigimuuseume, üldlaulu- ja tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu määratud päevadel; õigus tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt. püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jt); isiku omandis oleva kinnisasja kohta väljavõtete tegemine maakatastrist on vabastatud riigilõivust.
  Kõnealuse seaduse poolt represseeritud isikutele ettenähtud soodustuste kohta info saamiseks võib pöörduda Sotsiaalkindlustusameti  infotelefonile 16106.
    Represseeritud isikud võivad tasuta külastada Tallinna Loomaaeda ja Tallinna Botaanikaaeda.
 
    Meie ühing töötab endiselt Oru tn. 6 (Kadriorg), vastuvõtuajad igal teisipäeval ja neljapäeval kell 16.00-18.00, infotelefon tööpäeval 6014628.
 
    Ka sel aastal on meil võimalus toetada lahkunud veteranide matjaid.
 
   Ärge unustage 26. aprillil kell 12.00 tulemast Kanuti aeda (Vene Kultuurikeskuse, end. Ohvitseride Maja, aadressiga Mere pst. 5 kõrval asuvasse parki). 
 
    Võimalikest muudatustest toetuste saamisel teatame koheselt kodulehel, samasugust infot saab meie infotelefonilt. 
       
Lugupidamisega
MTÜ Harjumaa Tšernobõli Ühendus 
esimees Jüri Reinmann
 
12. jaanuar 2017.a.
 

  

 

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2